19

May

BİLİŞİM SUÇU NEDİR? CEZALARI NELERDİR?

Bilişim suçu, internet ağı ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen ve yasalar karşısında kişilerin hakkının gasp edilmesi ya da rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle resmi olarak suç niteliği taşıyan, yasalar tarafından önceden cezalarının belirlendiği suçlardır. İnternet kullanımının artması ve internetin kendine ait bir ekosistemi meydana getirmesiyle birlikte, iyi yönlü kullanımının yanı sıra internetin kötü yönlü kullanımı da açığa çıkmıştır. Bilişim suçları sadece internet […]

19

May

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni[…]

19

May

ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMİ

MADRİD SİSTEMİ Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir. Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceğiniz gibi Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilirsiniz. Markaların uluslararası tescili[…]