22

May

Unutulma hakkının şirketler bakımından etkileri

Unutulma hakkının Türk hukukunda kişiler tarafından kullanılabilecek bir hak olduğu gibi kurumların da unutulma hakkından yararlanabileceği bir gerçektir. Unutulma hakkı özü itibariyle 2012 yılında Avrupa adalet divanının verdiği kararla gündeme gelmiştir. Ülkemizde Unutulma Hakkıyla ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Avrupa adalet divanının vermiş olduğu karar emsal esas alınarak benzer davalar ülkemizde de açılmış ve Yargıtay’ın […]