Gain a Success With Us!

Services We Provide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Prof Hukuk Bürosu, sektör ayrımı yapmaksızın marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davaları alanında ve fikri ve sınai haklara tabi ürün ve hizmetlere ilişkin lisans sözleşmeleri hususunda her türlü dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bununla beraber Büromuz, çok geniş bir alanda Avrupa Birliği Hukuku ve Dünya Ticaret Örgütü Hukuku çerçevesinde paralel ithalat hakkında da danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Prof Hukuk Bürosu, uzman kadrosu ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarını yakından takip etmekte ve bu alanda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aynı şekilde Büromuz insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvurularda da bulunmaktadır.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Prof Hukuk Bürosu, bilişim teknolojileri alanında güncel gelişmelerin takibi, alan adları hakkında haksız rekabet davaları, e-ticaret, internet yoluyla oluşan fikri ve sınai hakların ihlalleri ile kişilik hakları ihlalleri konusunda dava takibi ve hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.