Yurtdışı Alacağın Türkiye’de İcra Takibi

Av. Emre Avşar, ATV Avrupa’da Yayınlanan Gülşah Lange ile Mutfak Sohbetleri programında yayınlanan Bir Dakika Hukuk bölümünde görüşlerini paylaştı.

Yurtdışında açtığınız bir davada, mahkeme alacaklı olduğunuza hükmetti. Ancak davalı tarafın malvarlığının ise Türkiye’de olduğunu öğrendiniz. Bu durumda alacaklarınızı tahsil etmek için, Türkiye’de bir tenfiz davası açmanız gerekir.

Tenfiz davası özü gereğ yurtdışında verilen kararların TÜRKİYE’DE İCRASI İÇİN açılır.
Yani yabancı mahkeme, alacaklı olduğunuza karar verdiğinde, Türkiye’de İcra işlemi yapabilmeniz için öncelikle tenfiz davası açmalısınız.

Bu tarz bir davada görevli mahkeme, uyuşmazlıkla doğrudan ilgili olan mahkemelerdir. Yani ticari bir alacaksa Ticaret Mahkemeleri, diğer alacaklarda, ilgili Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Davanın açılacağı yer açısından yetkili mahkeme ise davalının Türkiye’de bulunduğu

Pek tabi ki bu karar bir mahkeme kararı olabileceği gibi, bir tahkim kararı, hakem kararı veya ilam niteliğinde bir arabuluculuk kararı da olabilir.
Neticede yabancı mahkemenin verdiği bir alacak kararın Türkiye’de icrasının mümkün olması için ilgili türk mahkemelerinde tenfiz davası açılması zorunludur.