ULUSLARARASI MARKA TESCİL SİSTEMİ

MADRİD SİSTEMİ

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanızın yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, koruma talep ettiğiniz ülkelerde de markanızın tescil edilmesi gerekmektedir.

Tescili talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapabileceğiniz gibi Madrid Sistemini kullanarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede tek bir işlem ile koruma elde edebilirsiniz. Markaların uluslararası tescili iki anlaşma ile düzenlenmiştir.

Bunlardan ilki 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; diğeri ise 01.04.1996’da uygulanmaya başlayan Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokoldür.

Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihi itibariyle ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

Madrid Sisteminin amaçları:

a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlamak,

b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (ünvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan veya o ülkede yerleşik olan veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz. Madrid Protokolüne taraf olmayan bir ülkede, marka koruması da sağlanamaz. Uluslararası marka tescilinin sağlanabilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste tescilli bir markanın veya bir marka tescil başvurusunun olması zorunludur.

Uluslararası başvurunun marka örneğinin ve mal ve/veya hizmet listesinin esas markada veya esas başvuruda yer alan marka örneğiyle ve mal ve/veya hizmet listesiyle aynı olması zorunludur. Başvuru sahibi uluslararası başvuru ile tescilini talep edeceği mal ve/ veya hizmet listesinin kapsamını daraltabilir ancak genişletme yapamaz. Uluslararası marka başvurusunun mal ve/veya hizmet listesi, Nis Sınıflandırmasına uygun olarak düzenlenmeli, sınıflara ayrılmış olmalı ve sınıf numaraları belirtilmiş olmalıdır.

Uluslararası başvuruda, markanın tescil edilmesi istenen Akit Taraflar (belirlenen Akit Taraflar) belirtilmelidir. Ofisi menşe ofis olan Akit Taraf, uluslararası başvuruda belirlenemez, sonradan belirlenmesi de mümkün değildir. WIPO’ya iletilen başvuru Uluslararası Tescil Numarası (IRN) aldıktan sonra başvuru sahibi ilk başvuruda yer almayan ve tescil talep ettiği Madrid Protokolüne taraf ülkelerde de Sonraki Belirleme (Subsequent Designation) işlemi ile tescil başvurusunda bulunabilir.

Uluslararası tescil başvurusu, başvuruya esas teşkil eden başvuru halinde veya tescilli markaya Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl süre ile bağımlı durumdadır. Uluslararası tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde esas markanın koruma kapsamını kısıtlayacak veya ortadan kaldıracak değişiklikler, menşe ofis tarafından WIPO’ya bildirilir ve Uluslararası başvurunun tescil kapsamı da kısıtlanır veya ortadan kaldırılır.

Kaynak: TPE